WYPALANIE PLAZMOWE

wypalanie plazmowe

Cięcie plazmą to proces cięcia blach z metali miękkich stali poprzez zastosowanie skoncentrowanego łuku plazmowego, który powstaje między elektrodą a materiałem obrabianym. Optymalna grubość blachy ciętą technologią plazmową, która pozwala uzyskać dobrą jakość krawędzi, w zależności od prądu cięcia, wynosi od 6 mm do 40 mm.

Oferujemy: